Individuální cvičení

Zaměřeno na osvojení si technik, díky kterým můžete opět vzít zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou:

  • vnímání těla, postoje a jeho korekce na základě vlastního již osvojeného vnímání

  • zvýšení pohyblivosti páteře, kloubů a celkové pružnosti

  • posílení hlubokého stabilizačního systému

  • vyrovnání svalových dysbalancí a zapojení celých svalových řetězců

  • automobilizační cvičení - aby nedošlo "do tuhého"

Kdy: dle objednání

Cena: 60 - 70min / 700,- kč