Cvičení úvodem

Aktuální skupiny od září 2018, Hradec Králové:

  • Pondělky : 17 -18h pokročilí, 18 - 19h začátečníci, OA HK, Pospíšilova ul., 

  • Středy : 10 - 11h pokročilí, ZUŠ Habrmannova, 

  • Středy: 17 - 18h pokročilí, OA HK, Pospíšilova ul.

Nabízím:

Individuální cvičení - šité na míru dle potřeb jako součást cesty k zodpovědnosti za  své zdraví

Skupinové cvičení - které probíhá ve skupině do 10 lidí pro zachování kvalitního přenosu informací.

Individuální i skupinová cvičení jsou zaměřena na:

  • vnímání těla a svého středu v pohybu

  • zvýšení pohyblivosti páteře, kloubů a celkové pružnosti

  • posílení hlubokého stabilizačního systému

  • vyrovnání svalových dysbalancí a zapojení celých svalových řetězců

  • vnímání přes chodidla a jejich oživení

Skupinové zážitkové semináře (kurzy) - v tuto chvíli dva základní cykly, v rámci kterých se věnujeme  konkrétním tématům : 

  • Restart těla a mysli (duše): intenzivní koncentrát ze skupinových cvičení obohacen o relaxační a zážitkové prvky

  • Zpátky ke kořenům: venkovní setkání, jejichž cílem je poznávat své tělo přes naše bosé nožky. Držení těla v klidu i za pohybu, vnímání jeho kvalit i nedostatků a učení se právě přes naše bosé kamarády tam dole znovu nalézt ztracené kořeny, poopravit statiku a schopnosti těla (kmenu) a dát tak vyrůst i královské koruně :)

pohybovanabidka.jpeg